pre-loader

Informacje, które mogą Cię zainteresować

Broker ubezpieczeniowy – prowizja podstawą wynagrodzenia

Broker ubezpieczeniowy – prowizja podstawą wynagrodzenia

Interesuje Cię praca jako broker ubezpieczeniowy? Prowizja określana kurtażem brokerskim jest podstawą wynagrodzenia w tym zawodzie. Wypłaca jest przez zakłady ubezpieczeń, i zależy od w dużej mierze od liczby zawartych umów ubezpieczenia.

Praca jako broker ubezpieczeniowy – prowizja a wynagrodzenie

Zgodnie z trwającą od lat praktyką ubezpieczeniową brokerzy ubezpieczeniowi wynagradzani są przez zakłady ubezpieczeń. Dlatego jeśli chciałbyś pracować jako broker ubezpieczeniowy prowizja to coś co powinno Cię interesować. Wynika to z tego, że na zarobki brokerów ubezpieczeniowych składa się w dużej mierze właśnie to wynagrodzenie. A liczba zawartych przez jego klientów umów ubezpieczenia jest największym czynnikiem wpływającym na dysproporcję między najwyżej a najniżej opłacanymi brokerami ubezpieczeniowymi. Na wynagrodzenie brokera wpływają również takie czynniki, jak cena zebranych przez niego ofert (czyli potencjalna składka) oraz wysokość kurtażu brokerskiego oferowanego przez dane towarzystwo ubezpieczeń.

Broker ubezpieczeniowy – prowizja czy kurtaż brokerski?

W świetle praktyki rynku ubezpieczeniowego, broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem i doradcą ubezpieczeniowym, który działa na zlecenie i w interesie podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej lub - już po zawarciu umowy ubezpieczenia - ubezpieczającego. Jak już wspominaliśmy, to potencjalny ubezpieczający angażuje brokera do pomocy przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Jednak warto pamiętać, że brokerzy ubezpieczeniowi są wynagradzani przez zakłady ubezpieczeń. W praktyce oznacza to, że po zawarciu danej umowy ubezpieczenia (przy której pośredniczył) broker otrzyma prowizję zależną od wysokości składki pozyskanej przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj nazywana jest ona kurtażem, a jej wysokość podawana jest na ofercie, którą otrzymał broker ubezpieczeniowy. Prowizja ta może być także określona na mocy pisemnego porozumienia, które będzie zawarte pomiędzy brokerem a danym zakładem ubezpieczeń. Jednak nie zawsze jest to normą, ponieważ kurtaż wypłacany jest także tym osobom, które nie mają zawartych takich stałych porozumień.

Broker ubezpieczeniowy – prowizja za doprowadzenie do zawarcia umowy

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zgodnie z obowiązującą praktyką, wynagrodzenie jakie uzyskuje broker ubezpieczeniowy – prowizja- płatna jest temu brokerowi, który doprowadził do zawarcia umowy ubezpieczenia. I nie ma tu znaczenia to, że wykonuje on też szereg innych czynności już po zawarciu umowy ubezpieczenia, np. uczestniczy w procesie likwidacji szkód. Wynika to z tego, że kurtaż nie jest dzielony przykładowo na część związaną z doprowadzeniem do zakupu polisy oraz na część związaną z późniejszą obsługą umowy. Co więcej, oznacza to także, że w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania ubezpieczenia ubezpieczający dokona zmiany brokera przed płatnością kolejnej raty, ubezpieczyciel będzie poczuwał się do zapłaty całości wynagrodzenia temu brokerowi, który doprowadził do zawarcia umowy ubezpieczenia.