pre-loader

Informacje, które mogą Cię zainteresować

Broker vs Agent Ubezpieczeniowy – czym się różnią te zawody?

Broker vs Agent Ubezpieczeniowy – czym się różnią te zawody?

Broker vs Agent Ubezpieczeniowy – jaka jest między nimi różnica? W dużym skrócie można stwierdzić, że brokerzy reprezentują klientów, a agenci firmy ubezpieczeniowe. Co więcej przedstawiciele tego pierwszego zawodu nie mogą finalizować sprzedaży ubezpieczeń, w przeciwieństwie do multiagentów.

Broker vs Agent Ubezpieczeniowy – na czym polega praca?

Zaczynając rozważania na temat tego czym się różni broker vs agent ubezpieczeniowy warto zwrócić uwagę na to, na czym polega ich praca.

Agenci ubezpieczeniowi to doradcy, którzy pomagają konsumentom znaleźć i kupić potrzebne im produkty ubezpieczeniowe, w tym polisy komunikacyjne, mieszkaniowe, na życie lub zdrowie. Jednak tu warto dodać, że agenci są przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych oraz mają pełnomocnictwo do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i świadczenia usług zarówno na rzecz ubezpieczycieli, jak i ich ubezpieczających. Co więcej agenci ubezpieczeniowi mogą być związani umową agencyjną tylko z jednym zakładem ubezpieczeń –wówczas nazywani są agentami wyłącznymi. Natomiast, jeśli pracują na rzecz więcej niż jednego towarzystwa ubezpieczeń – multiagentami.

Z kolei Brokerzy ubezpieczeniowi działają bardziej, jako łącznicy między swoimi klientami a towarzystwem ubezpieczeń. Reprezentują ich w kontaktach z ubezpieczycielem i mogą świadczyć dodatkowe usługi w zależności od ich potrzeb. Rolą brokera jest przede wszystkim znalezienie jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej, która odpowiada zarówno potrzebom klienta jak i jego budżetowi. Bowiem oceniają nie tylko produkt danego ubezpieczyciela, ale także sam zakład ubezpieczeń, biorąc pod uwagę jego stabilność finansową, podejście do obsługi klienta i likwidacji szkód.

Broker vs Agent Ubezpieczeniowy – różnice

Brokerzy ubezpieczeniowi mają wiele podobnych cech z agentami ubezpieczeniowymi , więc częstym błędem jest mylenie tych dwóch zawodów i wiele osób uważa, że tego terminu można używać zamiennie. Istnieje jednak kluczowa różnica, która odróżnia te dwie pozycje. Agenci ubezpieczeniowi pracują dla określonych firm ubezpieczeniowych, oferując i sprzedając ich produkty. Z kolei brokerzy ubezpieczeniowi nie są związani z żadnym zakładem ubezpieczeń - reprezentują interesy swoich klientów.

Broker vs Agent – czym jeszcze różnią się te zawody? Brokerzy ubezpieczeniowi nie mają umocowana do tego, by zawierać umowy ubezpieczenia. Ich rolą jest jedynie znalezienie najlepszej oferty, tak by odpowiadała potrzebom i wymaganiom jego klienta.

Broker vs Agent Ubezpieczeniowy – podobieństwa

A czy w zestawieniu broker vs agent ubezpieczeniowy znajdziemy jakieś podobieństwa? Zarówno agenci ubezpieczeniowi, jak i brokerzy otrzymują wynagrodzenie oparte na systemie prowizyjnym.

I mimo tego, że brokerzy ubezpieczeniowi mają łatwiejszy dostęp do większej liczby ofert, ponieważ nie są zobowiązani do współpracy z określonymi ubezpieczycielami, to i agenci coraz częściej decydują się na dystrybucję ubezpieczeń na zasadach multiagencji. Przedstawiciele obydwu tych zawodów mogą być ekspertami w określonych sektorach, branżach lub rodzajach ryzyka.

Jak widać granice między rolami agentów ubezpieczeniowych i brokerów nie zawsze są tak wyraźne, a wielu konsumentów może ich postrzegać w ten sam sposób – jako swoich przedstawicieli. Specjaliści z tych branż oceniają ryzyko, oferują sugestie dotyczące zakresu polisy oraz pomagają dokonać właściwego wyboru. Co raz częściej też działają, jako przedstawiciel klienta w kontaktach z ubezpieczycielem.